31-01-2018

KARNET

sprawdź ważność zakupionego karnetu.

Karnet na zajęcia fitness na określoną ilość wejść ważny są 50 dni od daty zakupu.
Karnet open ważny jest jedynie 30 dni od daty zakupu.